شرایط آشفته در بازار آهن

شرایط آشفته بازارآهن در طول این هفته ها به میزانی نگران کننده می باشد که گویا دولت و مقام های نظارتی آن را رها کرده اند و کمترین پادرمیانی در مدیریت بازار داخلی نداشته بلکه تلاش بر این دارند که افسار بازار را هم  به دست فولادسازان بزرگ کشور دهند تا با قیمت فروش بازارهای صادراتی بتوانند ارزآوری کنند اما این قصد به نرخ رفع شدن یا به حداقل رسیدن مهندسی عرضه و امید به تامین بازار داخلی در حد بسنده می باشد.

f:id:ahanup:20200602183455j:plain

قیمت لوله

بعد از ماه ها صدور انواع دستورالعمل های مدیریت بازار گوناگون و دست و پنجه نرم کردن‌های ستاد مدیریت بازار با فولادسازان بزرگ، دستورالعمل های صادرشده از خودشان هم بیشتر یا اجرا نمی شد و اگرهم اجرایی می شد سلیقه ای اعمال می شد و پس از اجرای اولیه در نیمه راه ترک می گشت.

بهتر است این مطلب را نیز بخوانید: آشنایی با انواع لوله و لیست قیمت لوله

سرانجام نتیجه این مسئله ها منتهی به این شد که قدرت دولت و یا ستاد مدیریت بازار به فولادسازان در نرخ های پایین تر از قیمت صادراتی نرسد و درآخر گویا تصمیم بر این شده که براساس آخرین تصمیماتی که در جلسات مشترک میان آن ها  گرفته شده ستاد مدیریت بازار مصوص هر گونه دخالت در چگونگی خرید و فروش بورس کالا کاملا پسروی نموده و افسار بازار داخلی را به خود فولادسازان بسپارد. 

اینک با بسته شدن پرونده نرخ انواع مقاطع فولادی در بازار داخلی پایین تر از قیمت جهانی این روند فکری در حال روی دادن است که اگر قیمت داخلی برابر با قیمت فروش صادراتی فولادسازان شود، فولادسازان از مهندسی عرضه بازار داخلی کوتاه آمده و شیر فلکه عرضه های داخلی را باز کنند؛ 

البته دولت روی یک موضوع دیگر هم بسیارتاکید دارد و کوتاه نمی‌آید و آنهم توقع برگشت ارز نتیجه از صادرات است که این روزها بسیار برای دولت مهم دیده می شود.

 

 

ahanup.hatenablog.com