حدسیات بازار فولاد در آینده

براساس بررسی های بخش خبر آهن آپ همانگونه که اطلاع داریم در این شرایط پیش بینی آینده بازارهای فولادی، سخت تر از قبل شده است زیرا با بودن ویروس کرونا و وضعیت مختلفی که برای هر کشور ایجاد می کند و این کار ، منطقه ای و محلی شدن بازارها را نیرومند میسازد.

خیلی از منطقه ها ممکن است با محدودیت مواد اولیه و حتی صنایع فولادی روبرو شوند.رسیدن به اعتدال در بازار فولاد احتیاج به وقت زیادتری دارد به همین دلیل این موضوع احتمال دارد که تفاوت نرخی تا چند مدت دنباله دار باشد.

مسئله ای که هم اکنون بازار را با آشفتگی رویرو کرده است، تعطیلی موقت بخش های فولادی می باشد و به خاطر اینکه معلق کردنکارها بدون هماهنگی و برنامه منسجم انجام شده ، برگشت به خط تولید مقداری زمان می برد. موضوع مهمی که وجود دارد ، بحث آشفتگی های اجتماعی می باشد که ازبیکاری و فقر سرچشمه می گیرد؛ به این معنا که آیا عرضه بسته های حمایتی دولت برای پرکاران بخش های تولیدی فولاد تا زمانی که ویروس کرونا در کشورهست،وجود دارد. کنون در مرحله ای از زمان قرار داریم که بعضی ها بر این باورند در این فصل با امتداد جریان افت نرخ ها وهمچنین کم شدن میزان تولید روبرو خواهیم بود ونظاره گر کم شدن نرخ ها در بازار خواهیم بود.

ولی این موضوع هم نباید فراموش شود که این حدسیات به کنترل ویروس کرونا در سه ماه آینده هم ارتباطش دارد.

می توانید با مراجعه به لینک زیر لیست قیمت انواع پروفیل را مشاهده فرمایید.

با عادی شدن وضعیت موجود، برای به اعتدال رسیدن بازار فولاد به وقت زیادتری احتیاج است و پیش گویی در مورد اینکه درخواست با تغییر روبرو می شود یا خیر، نرخ ها رویه افتی پیدا می کند و یا زیاد می شوند، خیلی سخت می باشد.

منبع 

 


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۳۹

 

ahanup.hatenablog.com